Vem bodde var?

De sociala skikten; kyrkböcker, skattelängder och fastighetsböcker.

Kopparbergs och Kristine kyrkor i slutet av 1800-talet (foton)
Kopparbergs och Kristine kyrkor i slutet av 1800-talet

De sociala skikten 

De olika sociala skikten inom Faluns befolkning avspeglade sig även i var olika yrkeskategorier bodde. Mycket förenklat kan man säga att de flesta gruv- och hyttarbetarna bodde i Elsborg, Gamla Herrgården och Östanfors. Prästtäkten, Västra Falun och Slaggen var till stor del hantverkarnas och handelsmännens stadsdelar. Falu gruvas högsta styresmän hade tjänstebostäder vid gruvan. På Övre och Yttre Åsen låg stadens ämbetsmäns och de förmögnaste bergsmännens gårdar. Utförligare kartor över befolkningsstrukturen finns i boken Falun : Sweden av Birgitta Ericsson och Thomas Hall. 

Uppgifter om var enskilda personer bodde hittar man dels i kyrkböckerna, dels i mantalslängder och andra skattelängder samt i fastighetsböcker. Under 1900-talet finns adresskalendrar att söka i (se avsnittet Livet i staden). För att följa gårdarnas historia kan man även använda fastighetsböcker och gårdshandlingar.

Litteratur:

Ericsson, Birgitta & Hall, Thomas, Falun : Sweden (Scandinavian atlas of historical towns ; 8) (1992).

 

Kyrkböcker och församlingar

Falun har sedan mitten av 1600-talet två kyrkor och två församlingar: Kopparberg (fr. o. m. 1939 Stora Kopparberg) och Kristine (fr. o. m. 1940 Falu Kristine). Kopparbergs församling har i sin tur varit indelad i en stads- och en landsdel. 

En del av de äldsta kyrkböckerna i Falun lär ha gått förlorade i en av de två stora stadsbränderna 1761. De äldsta bevarade husförhörslängderna är från mitten av 1700-talet. Kyrkböckerna kan läsas i Falu stadsbiblioteks släktforskardatorer i Arkiv Digital (AD Online) och SVAR/Riksarkivets Digitala forskarsal. Födelse- vigsel och dödböcker från 1600-talet till 1775 och de äldsta husförhörslängderna finns även i avskrift och med personregister i Helmer Lagergrens samling i bibliotekets arkiv.

 

Stora Kopparbergs församling

Husförhörslängder 1749-1894. Längden 1749-omkr. 1762 innefattar även Kristine församling.

Från 1776 är längderna uppdelade i stadsdel och landsdel. Stadsdelens böcker är förda i kvartersnummerordning.

Församlingsböcker 1895-.

Födelse- och dopböcker 1683-. Från 1882 är de uppdelade i stadsdel och landsdel.

Lysnings- och vigselböcker 1729-. Från 1896 är de uppdelade i stadsdel och landsdel.

Död- och begravningsböcker 1776-. Från 1883 är de uppdelade i stadsdel och landsdel. Från 1940 ingår stadsdelen av Stora Kopparberg i Falu Kristine församling.

Likböcker 1726-1756 och 1757-1772 finns tillsammans med lysnings- och vigselböckerna från samma tid.

 

Falu Kristine församling

Husförhörslängder 1776-1900. (1749-1762 se Stora Kopparbergs församling). Böckerna är förda i kvartersnummerordning.

Församlingsböcker 1900-.

Födelse- och dopböcker 1694-. 1695-1716 finns särskilda längder för oäkta barn.

Lysnings- och vigselböckerna 1694-1775 finns i samma volymer som födelse- och dopböckerna.

Död- och begravningsböcker 1694-1703, 1776-. Finns för perioden 1694-1703 i samma volym som födelse- och dopböckerna.

Kyrkoräkenskaperna 1642-1666 innehåller bl. a. längder över klockpenningar (vid begravningar 1663-1666).

Kyrkoräkenskaperna 1697-1709 innehåller bl.a. längder över gravöppning, klockor och bårkläden.

Övriga räkenskaper: Special över inkomster vid begravningar 1737-1782.

 

Älvsborgs lösen 1571 

Älvsborgs lösen var en tillfällig skatt, som togs ut för att återlösa fästningen Älvsborg vid Göta älvs mynning från danskarna efter nederlaget i det nordiska sjuårskriget. De skattelängder som upprättades för ändamålet är den mest pålitliga källa vi har när det gäller 1500-talets befolkning i Falun. Originalhandlingarna finns att läsa hos SVAR/Riksarkivet i bibliotekets släktforskardatorer. Längderna över Älvsborgs lösen för samtliga socknar inom Falu kommun har även givits ut i tryck i Falu kulturnämnds skriftserie.

Litteratur:

Älvsborgs lösen 1571 Aspeboda – Bjursås – Enviken – Falun – Kopparbergs socken – Sundborn – Svärdsjö – Vika. (Falu kulturnämnds skriftserie ; 19). (1993).

 

Mantalslängder 

Mantalslängderna var årliga skattelängder där man registrerade alla som var skyldiga att betala mantalspenningar till kronan, dvs alla vuxna mellan 16 och 63 år som inte var undantagna eller befriade av olika orsaker. Mantalslängderna i Falun är uppställda i kvartersordning på samma sätt som kyrkans husförhörslängder, så att man kan se var olika personer bodde. Man kan även se antalet drängar och pigor i hushållet samt under 1800-talet vilka som betalade skatt för olika lyxpersedlar (siden, tobak, spelkort, sällskapshundar m. m.).

 

En mantalslängd från 1626 finns i avskrift i Helmer Lagergrens samling Falu stadsbiblioteks arkiv (Topografika foliantkartong Falun, i en mapp med rubriken Prästgårdsbyggnaden i Falun).

Scannade mantalslängder från Falu Kristine 1642-1820 finns att läsa hos SVAR/Riksarkivet i bibliotekets släktforskardatorer. Åren 1650-1652 gömmer de sig under rubriken Stora Kopparberg.

 

Tomtböcker 

Tomtböckerna var föregångare till de fastighetsregister och fastighetsböcker som började föras på 1800-talet. Tre äldre tomtböcker från Falun finns i avskrift i Helmer Lagergrens samling i Falu stadsbiblioteks arkiv:

Tomtboken 1684 och 1783, med personregister av Börje Östberg (Register till Falu stads tomtböcker, 1986). Registret finns tillsammans med tomtböckerna i arkivet.

Lehusens tomtbok 1752-1771. Finns även bearbetad och utgiven i Falu kulturnämnds skriftserie.

 

Fastighetsböcker 

I Faktahörnan i Falu stadsbiblioteks arkiv finns kopior av Brandstodskommitténs Fastighetsbok för Falu stad 1818. 

Fastighetsböckerna från Falun 1876-1932 tycks ha kommit på avvägar när Inskrivningsmyndigheten i Falun upphörde 2001. De har inte digitaliserats och finns inte bland övriga fastighetsböcker från hela Sverige på Landsarkivet i Härnösand. Fastighetsböckerna från 1933-1985, som tidigare fanns i Riksarkivet/SVAR:s Digitala forskarsalen, avpublicerades när den nya datalagen GDPR trädde i kraft i maj 2018.

  1. Kartor

    Gamla kartor över Falun.

  1. Gårdarna

    Gårdshandlingar och byggnadsinventeringar