Välkommen

Här finns Biblioteken i Falun

Det är aldrig långt till ditt bibliotek. I centrala Falun ligger stadsbiblioteket. Kommundelsbibliotek finns i Vika, Svärdsjö och Bjursås. Bokbussen besöker kommunens alla förskolor. Den kör också till Sågmyra, Grycksbo, Sundborn och Enviken och står uppställd en eftermiddag i veckan på varje ort. Du använder samma bibliotekskort på alla biblioteken och kan låna och lämna tillbaka på vilket som helst av dem.


E-biblioteket

Närmast av alla är ändå E-biblioteket som du kan ha i fickan genom din mobil eller hemma på datorn. Förutom att söka, låna om och reservera böcker så kan du bland annat låna e-böcker eller e-ljudböcker och läsa närmare 7000 olika tidningar från hela världen utan kostnad.

Mötesplats

Biblioteken i Falun är också en mötesplats och en tillfällig arbetsplats som är öppen för alla. Det är gratis att använda lokalerna, det trådlösa nätverket och den utrustning som finns där. Men du behöver faktiskt inte ha något särskilt ärende! Biblioteken är vårt gemensamma rum; du är välkommen in för att värma tårna, prata bort en stund, läsa tidningen eller vad det nu kan vara.

Dina synpunkter räknas

Vi vill erbjuda den service som våra besökare behöver och önskar. Därför tar vi gärna emot dina synpunkter och önskemål. Kom in och prata med oss eller skicka ett mail till Biblioteken i Falun

Riktlinjer för vårt arbete

Vad som finns på biblioteket och det vi gör styrs också av politiska mål och visioner.  Programverksamheten på biblioteken i Falun ska främja läsande och digital delaktighet. Prioriterade grupper är barn och unga samt funktionshindrade, personer med annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna. Läs mer om detta i  kommunens Biblioteksplan och i Policy för bibliotekens programverksamhet.

Ett annat politiskt initiativ är projektet Servicepunkter på tre av Faluns kommundelsbibliotek.
Läs mer om Servicepunkter

Bibliotekshistoria

Även om öppna bibliotek har funnits längre än vad många kanske vet så dröjde det en bra bit in på nittonhundratalet innan verksamheten anpassades till, och började användas av, den breda allmänheten.

Idag är folkbiblioteken en självklar del av den service vi förväntar oss att kommunerna erbjuder sina innevånare. Läs mer om vägen dit och om bibliotekens historia  i Falu kommun.