Tillgänglighet på webben

Biblioteken i Falun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan kan du läsa om hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och om vår webb innehåller några kända tillgänglighetsproblem. Du får också veta hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan rätta till dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du ändå inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från den här webben, som inte är tillgängligt för dig och är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du skicka e-post till webbredaktionen eller kontakta oss på telefon, 023-83336

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi försöker hela tiden efter att göra webbplatsen mer tillgänglig. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret till höger, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen överensstämmer i de flesta avseenden med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (på svenska Webbdirektivet). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Film kan sakna alternativ för att ta till sig innehållet, genom att den saknar undertexter och/eller syntolkning. (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5)

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör försäkrar att man har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Från webbredaktionen sida gör vi vårt bästa för att uppfylla Webbdirektivets krav och intentioner, men webbplatsens tillgänglighet har ännu inte granskats eller testats av någon utomstående part.

Biblioteken i Faluns webbplats publicerades i februari 2017

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 december, 2019.

Förbättringar av webbplatsens tillgänglighet