Konfucius samtal

Fascinerande livsfilosofi som ständigt är aktuell.

Om man söker en symbol för kinesisk kultur är nog Konfucius ett självklart val. Han levde för 2500 år sedan men citeras fortfarande flitigt.
Boken "Konfucius samtal" består av uppteckningar av samtal mellan mästaren och hans lärljungar. Den är översatt och kommenterad av Torbjörn Lodén.
Med kommentarerna tecknas en bild av Konfucius, av hans tid och av konfucianismen.
"Mästaren sade: En ädel människa ser till det som förenar, inte till det som skiljer. En liten människa ser till det som skiljer och inte till det som förenar."

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Jan-Erik Claesson den 13 mars 2017