Nutida kurbits

Utställning

Datum

22 juli måndag
30 augusti fredag
2019-07-22 till 2019-08-30.
Målgrupp:

Tobias Öholm, som kommer från Svärdsjö, har varit aktiv med sin konst de senaste 15 åren. Bilderna är inspirerade av kurbitsmåleriet och gjorda på fri hand.