Nutida kurbits

Utställning

Utställningen är över

22 juli måndag 2019
30 augusti fredag 2019
2019-07-22 till 2019-08-30.
Målgrupp:

Tobias Öholm, som kommer från Svärdsjö, har varit aktiv med sin konst de senaste 15 åren. Bilderna är inspirerade av kurbitsmåleriet och gjorda på fri hand.