Sång- och rörelselekar

Arrangemang
Målgrupp:

Du som är mellan 3 och 6 år: Kom och sjung och lek tillsammans på Svärdsjö bibliotek!

Kontakt: Emma tel: 0738201636

Facebook: Sång och rörelselek i Svärdsjö

I samarbete med Studiefrämjandet.

Välkomna!

Taggar: