Musiklek för dig som är 0-5 år

Välkommen på musiklek med Sofia Pekkari. Vi håller på 30-40 minuter. Anmäl dig till Svärdsjö bibliotek om du vill vara med.

Målgrupp: Vuxen, Barn

Målgrupp:

Taggar: