Kvinnorna bakom gatunamnen

Arrangemang
Målgrupp:

Elisabet Hemström berättar om kända och okända kvinnor som fått gator i Falun uppkallade efter sig.

Välkommen att lyssna till spännande lokalhistoria!

I samarbete med Dalarnas Kvinnohistoriska Förening och Studieförbundet Vuxenskolan.