Jag äger min story - Vackra maskrosbarn

Arrangemang
Målgrupp:

Henrietta Lysén föreläser under uppmärksamhetsveckan "Du är inte ensam". Veckans tema är barn och unga som växer upp med missbruk, våld och/eller psykisk ohälsa i familjen. Olika stödverksamheter finns på plats och det finns möjlighet att ställa frågor.