Talboken kommer

Talboken kommer (TBK) är en ny tjänst från myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Den innebär att du som är taltidningsläsare också kan be ditt bibliotek att skicka talböcker direkt till din talboksspelare via internet.

För att kunna använda tjänsten måste du, eller någon i ditt hushåll, prenumerera på en taldagstidning. Priset brukar vara detsamma som för papperstidningen. I prenumerationen ingår då en taltidningsspelare med internetuppkoppling, som du kan använda för att lyssna på både tidning och böcker. Kontakta prenumerationsavdelningen på den dagstidning som du vill läsa som taltidning.

Talboken kommer kan du läsa mer om här