Inköpsförslag

Gör gärna ett inköpsförslag om du saknar något på våra hyllor! Vi köper in många inköpsförslag, men har begränsningar i inköp av kurslitteratur, avancerad facklitteratur samt titlar om ämnen där vi redan har ett brett urval. 

Om en titel är alltför specialiserad för ett folkbibliotek eller väldigt svår att få tag i kan vi fjärrlåna från ett annat bibliotek i stället. Till E-biblioteket kan vi inte ta emot några inköpsförslag alls.

Ett inköp tar i allmänhet mellan 3 och 5 veckor. Om vi väljer att inte köpa in hör vi av oss, annars får du ett meddelande när det du föreslagit finns att låna.


Formulär för inköpsförslag