Gå till biblioteken

Sara Danius har avlidit efter en lång tids sjukdom.

Sällan har väl en litteraturvetare fått ett sådant genomslag som Sara Danius. Efter beskedet om hennes bortgång i lördags har hyllningskören varit unison. Med rätta.

Hennes essäer kommer att leva kvar länge, är rentav redan klassiker. Hon hade ett anslag i sitt skrivande som tilltalade både litteraturproffsen och den vanliga läsaren. Hennes analyser av klassiker som Joyce och Proust innehöll små detaljer som sällan uppmärksammats, vinklar få hade sett, men som i hennes texter kastar nytt ljus över författarskapen.

Hennes tid i Svenska Akademien blev kort men viktig. 

Avslutningsvis vill jag citera Victor Malm i Expressen: "Gå nu till biblioteken, det är så man sörjer en intellektuell."