Stadsdelar och kvarter

Indelning under olika tider.

Redan då Falun fick sina slutliga stadsprivilegier var staden indelad i stadsdelar och kvarter. I mantalslängderna från 1600- och första hälften av 1700-talet finns en kvartersindelning som inte är dokumenterad på någon samtida karta. Ett försök till rekonstruktion av denna indelning ingår i boken Falun : Sweden av Birgitta Ericsson och Thomas Hall. Efter de stora stadsbränderna 1761 gjordes en ny kvartersnumrering, som kan ses på flera kartor (se avsnittet Kartor) och som användes i både mantalslängder och kyrkböcker. Förutom mindre ändringar gällde denna indelning ända fram till 1921, då den nuvarande med namnsatta kvarter trädde i kraft.

 

 

Stadsdelar och kvartersnummer 1761-1921: 

Falu Kristine församling

1-2                Yttre Åsen

3                    Noret

4                    Lallarvet

5-8                 Övre Åsen

9                    Östra Falun

10-13             Slaggen

26                  Södra Kyrkbacken

27                  Lundtäkten

28-32             Västra Falun

33-36             Prästtäkten

37-43             Gamla Herrgården

49-58             Nedre Elsborg

59-70             Övre Elsborg

 

Stadsdelen av Stora Kopparbergs församling

14-25             Östanfors

25 del            Norra Kyrkbacken, Britsarvet

44-45             Hanrö

46                  Gruvan, tillhörde stadsdelen fr. o m. 1817, dessförinnan landsdelen.

47                  Gamla Berget, tillhörde stadsdelen fr. o. m. 1867, dessförinnan landsdelen.

 

Litteratur:

Ericsson, Birgitta & Hall, Thomas, Falun : Sweden (Scandinavian atlas of historical towns ; 8) (1992).

Sahlström, Nils, Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850 (1961).

 

Kvarteren nedanför Kopparbergs kyrka 1761. (Utsnitt ur karta av Nils Kiellström)
Kvarteren nedanför Kopparbergs kyrka 1761 (Utsnitt ur karta av Nils Kiellström).

  1. Kartor

    Gamla kartor över Falun.

  1. Vem bodde var?

    De sociala skikten; kyrkböcker, skattelängder och fastighetsböcker.

  1. Gårdarna

    Gårdshandlingar och byggnadsinventeringar