Sociala medier

Här finns en lista över de sociala medier där du kan hitta biblioteken i Falun.

Biblioteken i Falun

Läsfrestivalen

Instagram

Falu stadsbibliotek

Näs fritidsgård och bibliotek

Vika bibliotek

Bokbussen

Läsfrestivalen

Facebook