Sociala medier

Här finns en lista över de sociala medier där du kan hitta biblioteken i Falun.

Facebook

Biblioteken i Falun

Instagram

Falu stadsbibliotek

Vika bibliotek

Svärdsjö bibliotek

Facebook