Skolpoolen

Skolpoolens böcker bekostas av Barn- och utbildningsförvaltningen, och kan därför endast lånas av lärare inom kommunen för elevers räkning. Skolpoolen fungerar som ett komplement till det egna skolbiblioteket.

Skolpoolens bestånd finns på Skolbibliotekscentralen. Böckerna passar årskurs 1 till och med 9. En del titlar finns i klassuppsättning, andra i 1-10 ex för gruppläsning. 

Den 21/6 (2021) flyttas hela beståndet från Falu stadsbibliotek och till terminsstart i augusti finns bokbeståndet på Annexet, Slaggatan 4, på plan 4, i rummet som kallas Mellanrummet.

Det går bra att låna på plats efter överenskommelse med Frida Trygg Stöffling, samt att beställa per mejl.
 

Telefon: 023-824 84

Mejl: frida.trygg@falun.se