Skolpoolen

Skolpoolens böcker bekostas av Barn- och utbildningsförvaltningen, och kan därför endast lånas av lärare inom kommunen för elevers räkning. Skolpoolen fungerar som ett komplement till det egna skolbiblioteket.

Skolpoolens bestånd finns på Skolbibliotekscentralen. Böckerna passar årskurs 1 till och med 9. En del titlar finns i klassuppsättning, andra i 1-10 ex för gruppläsning. 

Hela beståndet har flyttat från Falu stadsbibliotek och finns på Annexet, Slaggatan 4, på plan 4, i rummet som kallas Mellanrummet.

Det går bra för lärare att låna på plats efter överenskommelse med Frida Trygg Stöffling, samt att beställa per mejl.
 

Telefon: 023-824 84

Mejl: frida.trygg@falun.se

Du kan också läsa mer på: Bokpool - Falun skolor

Med flytten har också tjänster kopplade till Skolpoolen flyttat:

  • Vi skickar inte böcker som lärare reserverar med internpost. De får hämta som vanliga låntagare i reservationshyllan.
  • Vi plockar inte ämnen som lärare önskar. Vill de till exempel ha X antal böcker om vänskap så ska de vända sig till Frida.
  • Vi reserverar inte ett större antal av samma titel från länet.
Skolpoolens tjänster är ju till för den kommunala grundskolan. Ringer en friskola så gäller andra regler. Detta gäller då böcker inte klassbesök.
Förskolan tar vi hand om via Bokbussens fantastiska arbete.