Skolpoolen

Skolpoolens böcker bekostas av Barn- och utbildningsförvaltningen, och kan därför endast lånas av lärare inom kommunen för elevers räkning. Skolpoolen fungerar som ett komplement till det egna skolbiblioteket.

Skolpoolens bestånd finns på Skolbibliotekscentralen, som ligger i Stadsbibliotekets lokaler. Böckerna passar årskurs 1 till och med 9. En del titlar finns i klassuppsättning, andra i 1-10 ex för gruppläsning. 

Lärare som vill låna, kan höra av sig via e-post eller telefon, må - fre kl. 8.00 - 11.30 till Margaretha Steinholtz på Skolbibliotekscentralen.

E-post: margaretha.steinholtz@falun.se
Telefon: 023-87945