Skaffa bibliotekskort

Här får du veta hur du skaffar ett bibliotekskort och hur du använder det. Du kan också skapa ett tillfälligt online-konto. Genom att fylla i dina uppgifter förbereder du samtidigt registreringen av ditt fasta bibliotekskort.

Bibliotekskort

 • Ett fysiskt bibliotekskort får du i bibliotekets informationsdisk.
 • Du måste legitimera dig, antingen med en giltig ID-handling eller genom vårdnadshavare /lärare.
 • Det finns ett vitt kort för barn och ett grönt kort för vuxna.
 • Kortet är gratis och du får det medan du väntar.

Erbjudande om bibliotekskort för barn

Vårdnadshavare till barn som fyllt 6 år och bor i Falu kommun får också ett ebjudande hem om att skaffa ett bibliotekskort till sitt barn. Vi vill att det ska vara enkelt för alla att låna och läsa böcker.

Låna, låna om eller lämna tillbaka 

 • Du kan låna och lämna tillbaka medier på alla kommunens bibliotek inklusive bokbussen.
 • Med en PIN-kod (4 siffror) till ditt kort kan du själv låna och låna om i våra självbetjäningsautomater eller här på vår webbplats.
 • Du kan även reservera böcker, låna e-böcker m.m.
 • Pin-koden får du i bibliotekets informationsdisk.
 • Du kan även välja en pinkod om du fyller i formuläret för online-konto.

  Låneregler hittar du här

Om det gröna bibliotekskortet

Det gröna bibliotekskortet är också ett kommunkort. Anställda i Falu kommun kan logga in på interna sidor, studerande kan söka kurser, föräldrar kan kommunicera med barnens skola och kortet kan användas som liftkort i Källviksbacken.

Det Gröna kommunkortet

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person, till exempel personnummer och adress. Lagen som förkortas GDPR (Dataskyddsförordningen) styr hur Biblioteken i Falun får hantera personuppgifter.

Uppgifter som registreras och sparas 

Biblioteket registrerar ditt personnummer eller LMA-nummer för att hämta och uppdatera  namn och adressuppgifter genom Skatteverket. Vi registrerar också de lån som du gör. Detta gör vi för att hålla ordning på bibliotekslånen och för att kunna ha kontakt med våra låntagare. Adressuppgifter bevaras så länge bibliotekskortet används. Lånehistorik gallras löpande när böckerna har återlämnats. Kultur- och fritidsnämnden i Falu kommun är personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordnimngen 

Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, till exempel rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00. På www.falun.se/gdpr finns information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter.
           

www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Anser du att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Tillfälligt online-konto 

Ny låntagare? Om du fyller i formuläret hemifrån skapas ett konto som raderas efter 48 timmar. Du kan då låna e-böcker m.m. i bibliotekskatalogen. Ett fast bibliotekskort får du sedan i bibliotekets informationsdisk. Du måste visa en giltig ID-handling.

Det går inte att göra reservationer med ett tillfälligt konto.

För din bekvämlighet kan du välja hembibliotek. Det blir då automatiskt valt bl.a vid reservation.

Låneregler