Nationella minoriteter i Dalarna - litteraturlistor

Ansvaret för att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur vilar på Region Dalarna. I detta uppdrag ingår även att sprida kunskap om minoriteterna och deras historia. Nedanstående litteraturlistor har tagits fram som ett samarbete mellan Region Dalarna, Länsbibliotek Dalarna och Falu stadsbibliotek. På varje sida finns även en utskriftsbar lista i pdf-format.