Mer i arkiven

Mer material finns i arkiv och på internet.

Helmer Lagergrens samling och Kulturnämndens bildsamling 

Ännu mer material att forska i finns i Helmer Lagergrens samling och i Kulturnämndens bildsamling i Falu stadsbiblioteks arkiv. 

Arkiv och samlingar på Falu kommuns hemsida

 

Arkiv Digital och SVAR 

Olika typer av arkivhandlingar, register och databaser förutom de som nämnts här, läggs undan för undan ut på internet av Arkiv Digital (AD Online) och i SVAR/Riksarkivets Digitala forskarsal. För den som är intresserad av rättshistoria har t. ex. Arkiv Digital fångjournaler och fångrullor m. m. från Falu länsfängelse 1816-1902 och hos SVAR finns akter med foton av staffarbetsfångar från slutet av 1800-talet. SVAR har också en databas med folkräkningar 1860-1930, där man kan söka efter personer.

Häfte med en förteckning över Helmer Lagergrens samling som finns i bibliotekets arkiv.
Förteckning över Helmer Lagergrens samling som finns i bibliotekets arkiv.

  1. Kartor

    Gamla kartor över Falun.

  1. Vem bodde var?

    De sociala skikten; kyrkböcker, skattelängder och fastighetsböcker.

  1. Gårdarna

    Gårdshandlingar och byggnadsinventeringar