Livet i staden

Institutioner, yrken och ordningsstadgor.

Information om offentliga institutioner, namnen på olika befattningshavare, handelsfirmor och deras innehavare m. m. får man genom adresskalendrarna. Där står naturligtvis även alla vanliga stadsbors adresser. Observera dock att gatuadresserna har ändrats genom tiderna. Man måste ha en samtida karta för att kunna se vilken adress som avses (eller söka i kyrkböckerna för att få fram kvarters- och tomtnummer). För att förstå hur stadslivet fungerade i äldre tider kan man behöva läsa stadgor och reglementen av olika slag.

 

På Falu stadsbibliotek finns bland annat:

Kopparbergs läns kalender 1841, 1846, 1849, 1859, 1871, 1878, 1882, 1889, 1893, 1900, 1935/36.

Adresskalendrar Falun 1903, 1905, 1907, 1909/10, 1913/14, 1915/16, 1917, 1924, 1932.

Telefonkataloger 1889-2007, spridda årgångar.

Sakregister till Stadsfullmäktiges protokoll 1863-1945. (Protokollen finns i Falu kommuns centralarkiv hos Arkivcentrum Dalarna.)

Ordningsstadgor, ingår i adresskalendrarna.

Reglemente för yrkesmässig automobiltrafik i Falun 1914.

Taxa och särskilda bestämmelser för stadstrafik med vanlig personautomobil 1935.

Byggnads- och brandordningar 1796 och 1828.

Byggnadsordning för Falu stad 1875, 1920, 1949.

Instruktion för polispersonalen i Falun 1876 och 1911.

Brandordning för Falu stad 1877, 1896, 1925.

 

Litteratur:

Falu stads folktraditioner 1-2. (1941, 1944).

Knut Lindholm AB 1864-1939 : minnesskrift (1939). S. 17-33: Jernberg, Erik, Hågkomster... (Berättar om hur en handelsfirma på 1800-talet fungerade).

Norberg, J. E., Vika minne (1937), s. 57. (Beskrivning av Abraham Bergströms handelsbod i Falun).

Svartvit bild från Gruvgatan med bil och poliskonstapel modell 1929.
Polis Jonsson ("Blinka 19") vid Gruvgatan, år 1929

  1. Kartor

    Gamla kartor över Falun.

  1. Vem bodde var?

    De sociala skikten; kyrkböcker, skattelängder och fastighetsböcker.

  1. Gårdarna

    Gårdshandlingar och byggnadsinventeringar