Litteratur om romer i världen, Sverige och Dalarna

Romerna har tillsammans med judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar status som nationella minoriteter i Sverige. En särskild lag ger dem möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. De har uppnått sin lagstadgade status på grund av sin historiskt långa samexistens med det svenska majoritetssamhället. I denna litteraturförteckning finns titlar som behandlar romer i världen, Sverige och Dalarna genom tiderna. De flesta finns att låna på Falu stadsbibliotek. I några fall kan de äldre böckerna ha inslag av föråldrat synsätt och terminologi. 

Litteraturförteckningen har tagits fram i samråd med Frantzwagnersällskapet som representant för den romska minoriteten. 

Romer i världen och Sverige

Berg, Magnus, Romanen och tattaren – bilden av resandefolket i svensk skönlitteratur 1842-2018. (2021). 310 s. 

Brentlin, Rola, Vi kallar dem tiggare / Rola Brentlin, Aaron Israelson. (2015).  151 s. 
Ger svar på många frågor om de nutida tiggarna. 

Caldaras, Hans, I betraktarens ögon : [memoarer]. (2002). 323 s. Den romske sångaren Hans Caldaras berättar om sitt liv och om utanförskap i både det svenska och det romska samhället. Han beskriver också romernas historia med utblickar i Europa. 

Emirov, Stanislav, Varför tigger romer? (2016). 271 s. Populärvetenskaplig studie i fenomenet romskt tiggeri. Kartläggning av tiggandets omfattning,dess aktörer, problem och trender i dagens Sverige. 

Hazell, Bo, Resandefolket : från tattare till traveller. (2002). 430 s. Populär och lättläst översikt av resandefolket och deras historia, deras omdiskuterade härkomst, språk, kultur, yrken och tradition, om tvångssteriliseringarna. Innehåller även intervjuer. 

Hirsch, Monica, Det tysta arvet / Monica Hirsch & Maja Kristin Nylander. (2016). 160 s.
Romerna och förintelsen. Överlevande och deras ättlingar berättar. 

Köljing, Cecilia, Vi är romer / Cecilia Köljing, text & intervjuer ; Maja Kristin Nylander, foto ; Sofia Hultqvist, faktatexter & research. (2014). 230 s. Engagerande livsberättelser. 

Lindholm, Gunborg A., Vägarnas folk : de resande och deras livsvärld. (1995). 295 s. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige ; 19) Etnologisk avhandling som bygger på djupintervjuer med resande och ger en inblick i ett för många okänt rum i det svenska folkhemmet. 

Lindwall, Bo, Anor från landsvägen : hur jag finner mina förfäder bland resandefolket. (2014).140 s. (Sveriges släktforskarförbunds handböcker ; 7) Släktforskaren Bo Lindwall tecknar resandefolkets historia i Sverige genom exempel ur arkiven. 

Lundberg, Thom, För vad sorg och smärta. (2016). Roman om en resandesläkts liv under 1900-talet. Författaren tillhör själv denna minoritet. 

Lundgren, Gunilla, Tiggare kan ingen vara : romska kvinnor i fyra generationer / Gunilla Lundgren, Jeanette Olsson. (2019).125 s. Fotobok om fyra generationer romska kvinnor. 

Romska liv och platser : berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige / redaktörer: Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén-Cavallius. (2018). 242 s. 

Ryman, Anders, Romska röster / fotografier: Anders Ryman ; faktatexter: Domino Kai. (2015).103 s. Levnadsberättelser och informativ sammanfattning. 

Suomen romanien historia : De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet / redaktör: Panu Pulma ; översättning: Leif Pietilä ....  (2015).  503 s. (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 800)Det inledande kapitlet handlar om tiden fram till 1809 när Sverige och Finland fortfarande var ett rike och berör därmed även rikssvenska förhållanden. 

Taikon, Katarina, Zigenare är vi. (1967). 93 s. En av de första svenska böckerna om romer författad av en rom. 

 

Romer i Dalarna 

Ankert, Kerstin, Vem var skojare? : En lokalundersökning av tattarsläkter i Folkare. (1983). 49 s. (I samhällets utkanter. Rapport ; 3). C-uppsats i etnologi vid Uppsala universitet. Kartläggning av åtta anonyma familjer i Folkare och deras position i det omgivande samhället. 

Bersico, Kent, Zigenarjäveln / Kent Bersico ; med Thomas Sjöberg & Oliver Dixon. D. 1-2.  (2018-2019). Kent Bersico, född 1965, berättar om sin uppväxt (bl. a. i Mora). 

Norlén, Ingmar, Calle Jularbo, tidernas dragspelskung. (2005). 266 s. Carl Jularbo är troligen den mest kände dalaprofilen med romska anor. Flera av hans förfäder deporterades på 1700-talet från Sverige i enlighet med lagarna om ”zigenare och tattare”. 

Ulrich, Arvid,  Anteckningar om hemliga språk. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1912:2, s. 132-142). Innehåll: Ett ock annat ur sigenarspråket. - Rommanispråket. - Upptecknat av borgmästaren i Säter Arvid Ulrich dels efter Josef Mussi, hövding för ett "tyskfött sigenarsällskap, vilket sommaren 1906 slagit läger i Säter", dels efter kopparslagaren och musikern Johan Dimiter Taikon, som gästade Säter med sitt sällskap sommaren 1909, dels romani efter en nära vän till resandesläkten Kihlström i Falun. 

Ulrich, Arvid, Ett ock annat om rommanespråket. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1909:1, s. 96-106). Upptecknat av borgmästaren i Säter Arvid Ulrich efter ”hästskojaren” Vilhelm Bernhard Kihlström i Falun och efter "zigenarhövdingen" Josef Mussi 1906. 

 

Litteratur på internet 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
www.minoritet.se/5054 

Romernas historia
www.minoritet.se/romer/historia

Casinge, Sebastian, De resandes kulturarv – bidrag till dokumentation av en minoritet. (2020). I 177 poster förtecknas och beskrivs föremål, platser och dokumentation som speglar de resandes historia i Sverige från 1600-talet till ca 1950. Flera av exemplen har anknytning till Dalarna.
http://www.romaniteams.com/2020/09/26/de-resandes-kulturarv/

 Romer – 500 år i Sverige : språk, kultur och identitet. Linköpings universitet (2016).
https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:953496/FULLTEXT02.pdf