Litteratur om Falun

Böcker, lokalhistoriska uppsatser och tidningsklipp

Böcker 

Dalarna i ord och bild. 1. - (1905).

Ericsson, Birgitta, Bergsstaden Falun 1720-1769. (1970). Akad. avh.

Ericsson, Birgitta & Hall, Thomas, Falun : Sweden (Scandinavian atlas of historical towns ; 8) (1992).

Falu stads folktraditioner : folkminnen upptecknade under ledning av Landsmåls- och folkminnes-arkivet i Uppsala. 1-2. (1941, 1944). (Maskinskriven).

Falun : staden som försvann / Örjan Hamrin m. fl. (2011).

Forsslund, Karl-Erik, Med Dalälven från källorna till havet. D. 3:6 : Falun. 1. Väster om ån. (1939).

Friberg, Nils: Bidrag till Faluns äldre topografi. (Dalarnas hembygdsbok 1956, s. 5-38).

Hammarström, Eric, Äldre och nyare märkwärdigheter wid Stora Kopparberget. 1-2. (1990).   (Faksimil av 1789 års upplaga).

Hildebrand, Karl-Gustaf, Falu stads historia till år 1687. 1-2. (1946).

Husen berättar : bevarandeplan för Falu innerstad. (2 uppl. 2012).

Ingelsson, Jacob, Berättelse om Stora Kopparberget år 1716. (1913).

Lehusens tomtbok 1752-1771 : en beskrivning av 1700-talets Falun / avskrift, bearbetning och text: Elisabet Hemström. (2000).

Linderberg, Carl, Kort beskrifning öfver staden Falun och Stora Kopparbergs grufvan : med bifogade kartor och vyer. (1988, faks. av 1804 års uppl).

Lyberg, Ernst, Borns hyttegård samt styckegjutarna i Falun. (1944).

Lyberg, Ernst, Falu stad och borgare före 1641. (1940).

Lyberg, Ernst, Falun som industristad på 1700-talet. (Gammalt och nytt från Dalarna 1944-1947, s. 179-182).

Rogström, Göran, Gamla falubilder del 1-2 (2010, 2011); Falun då och nu (2014); Annorlunda faluhistoria (2016); Falun förr i tiden (2016) m. fl. böcker av samme förf.

Rydberg, Sven, 1000 år vid Stora Kopparberget. (1979).

Sahlin, Carl, Stora Kopparberget och Falu stad i reseskildringar : utdrag ur dalaresenärers beskrivning om Falun i gångna tider. (1897).

Sahlström, Nils, Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850. (1961). (  Innehåller många avbildningar av gamla falukartor).

Wijk, Carin och Raattamaa, Ulla, Kolonisationen kring Kopparberget. (1997).

Wilhelmson, John E., Industrier kring Tisken på 1800-talet. (Gammalt och nytt från Dalarna 1948-1950, s. 42-48).

Östberg, Axel, Det gamla Falun i ord och bild. (2 uppl. 1978).

 

Lokalhistoriska uppsatser och tidningsklipp

Från åren 1989-2002 finns lokalhistoriska uppsatser om hus och gårdar i Falun, skrivna av elever på Högskolan Dalarna. Sök på olika benämningar (t. ex. Rådhuset, Hammars konditori, Residenset etc.) eller på kvartersnamn i bibliotekskatalogen. Det finns även ett stort antal tidningsklipp i Dalasamlingens småtryckssamling, som kan sökas på samma sätt. I arkivet finns två olika klippsamlingar: dels Stadsbyggnadskontorets samling av tidningsartiklar om Faluns utveckling (nybyggnation, trafikplanering m. m.) 1968-1987, dels Bengt Rudmans klippsamling om händelser och historia i Falun från 1920-talet till 1972. Register finns till Rudmans samling.

Interiörbild av Dalasamlingen på Falu stadsbibliotek
Dalasamlingen på Falu stadsbibliotek

  1. Kartor

    Gamla kartor över Falun.

  1. Vem bodde var?

    De sociala skikten; kyrkböcker, skattelängder och fastighetsböcker.

  1. Gårdarna

    Gårdshandlingar och byggnadsinventeringar