Låneregler

Bibliotekskort

Bibliotekskort får du gratis mot att du visar upp legitimation eller annan id-handling. Du kan låna och lämna tillbaka medier på alla kommunens bibliotek inklusive bokbussen. Genom att ta emot kortet förbinder du dig att följa nedanstående regler.

Kortet är personligt och du är ansvarig för alla lån på ditt kort. Skulle du förlora kortet anmäler du detta till biblioteket så att kortet kan spärras. Målsman ansvarar för medier lånade av barn upp till 18 år.

Personuppgifterna registreras i bibliotekets låntagarregister och uppdateras via folkbokföringen. Du ansvarar själv för uppdatering av e-post och telefonnummer.

Låntagare som inte följer lånereglerna kan gå miste om rätten att låna. 

PIN-kod

Med en PIN-kod till ditt kort kan du själv låna och låna om i våra självbetjäningsautomater eller på vår webbplats. PIN-koden (4 siffror) väljer du själv. Personalen i informationsdisken kan lägga in den på ditt konto eller så skriver du in den i formuläret "Tillfälligt online-konto" (menyn Bibliotekskort).

Kopiera/skriv ut

Du kan använda ditt gröna bibliotekskort i våra kopiatorer och skrivare. Du laddar kortet med valfritt belopp i någon av informationsdiskarna.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Kortare lånetid gäller för reserverade medier, dvd/video och tidskrifter.

En förvarning skickas ut med e-post 4 dagar innan lånetiden går ut.

Låna om

Medier som inte är reserverade kan du låna om 5 gånger. Omlån gör du via bibliotekets webbplats, på biblioteket, via mail eller per telefon. 

Reservation

Du kan reservera bibliotekens medier på webbplatsen, på biblioteken eller per telefon. 

Meddelande om din reservation kan du få antingen som e-post eller som vanligt brev. Du registrerar din e-postadress via bibliotekets webbplats eller på biblioteket. Du hämtar själv det du reserverat med hjälp av din aviseringskod. Reserverade medier står kvar i 7 dagar.

Fjärrlån

Litteratur som vi inte har och som är svår att köpa in kan vi oftast låna från andra bibliotek, så kallade fjärrlån. Fjärrlån av böcker är gratis. Be att få en prisuppgift för fjärrlån av annat material, som kopior. 

Avgifter

Vuxna låntagare, vars lån inte återlämnas efter tre påminnelser, spärras. Falu kommun skickar sedan en faktura. Detta gäller vuxenmedia. Obetalda räkningar skickas till inkasso.

För medier som inte återlämnas, är borttappade eller förstörda tas en avgift ut enligt en särskild prislista som kultur- och fritidsnämnden beslutat om. Schablonavgiften för vuxenmedia 250 kr. TV-spel kostar 600 kr,  pocketböcker och tidskrifter 50 kr.

Låntagaren kan också köpa ett likvärdigt exemplar (t.ex. hårda pärmar, samma utgåva) och lämna i utbyte i stället för att betala. För särskilt dyra media kräver biblioteket ersättning med den verkliga kostnaden. Avgiften för borttappade eller förstörda Fjärrlån bestäms av det bibliotek som äger boken.

Att använda bibliotekets nät

Biblioteket har datorer med uppkoppling till Internet. Det finns även ett fritt trådlöst nät FKGUEST som du kan ansluta dig till.

Bokar en dator gör du med hjälp av ditt bibliotekskortnummer eller personnummer och din pinkod (4 siffror) som du får i samtidigt med lånekortet. Kontakta biblioteket on du saknar du eller har glömt din pinkod.

Genom att göra en bokning har du som användare förbundit dig att använda datorn i enlighet med Falu kommuns informationssäkerhets-policy. Du hittar den i sin helhet på falun.se