Länksamling

Länkar till böcker av dalaförfattare som enbart publicerats på nätet


Johnson, Bengt Emil

Gubbdrunkning (publicerad på nätet)

Ljuddikter

Lotass, Lotta

Audiovisuellt verk: ur Sparta 

Redwood, Hemvist, Kraftverk, Nya dikter (publicerade endast på nätet)


Länkar till några dalatidskrifter på nätet

DAGSVERKET / Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund

MAGASINET / Ekomuseum Bergslagen


Dalalänkar inom olika ämnesområden


Allmänt om Dalarna

Wikipedias presentation av Dalarna
Innehåller bl. a. fakta om historia, geografi, kultur, idrott, musik och kända personer.

dalarna.se
Produceras gemensamt av Länsstyrelsen Dalarna och region Dalarna. Innehåller fakta om de olika kommunerna, hälso- och sjukvård, näringsliv, utbildning, natur, kultur m. m.

• Region Dalarnas egen officiella webbplats.

Länstyrelsen Dalarnas egen officiella webbplats


Dalarnas museums hemsida

Ekomuseum Bergslagen
Information på svenska, engelska och tyska.


Världsarvet Falun
Information på svenska, engelska och tyska.


Husbyringen
Presentation av de olika objekten i Husbyringen, Sveriges första ekomuseum.


Musik, konst, hantverk, vetenskap

Alfvénsällskapets hemsida
Om kompositören Hugo Alfvén och hans verk.

Carl Axel Gottlund i Dalarna
Ett läromedel på både svenska och finska om den mångsidige författaren, journalisten och forskaren.

Jussi Björling-museet i Borlänge
Den världsberömde tenoren presenteras i fakta och bilder. Svensk och engelsk text.

Ernst Rolf-gården och Ernst Rolf-samlingen
En presentation av revykungen Ernst Rolfs liv, förteckning över noter och skivor.

Folkmusikkommissionens notsamlingar och Musikmuseets spelmansböcker
Man kan söka landskapsvis, på upphovsmän och andra sätt och läsa notuppteckningarna direkt i datorn. Många uppteckningar från Dalarna finns med.

Hemsida för Carl Larsson-gården i Sundborn
Berättar om konstnärsparet Carl och Karin Larsson. Svensk och engelsk version.

Zornsamlingarnas hemsida
Presenterar konstnären Anders Zorn, Zorngården och Zornmuseet m. m. Text på svenska och engelska.

DiVA:( Digitala Vetenskapliga Arkivet)
Här finns alla delar om dalakyrkor i verket Sveriges kyrkor att läsa i fulltext, liksom Lars Levanders Ordbok över folkmålen i övre Dalarna.

Om Dalahästens historia bland annat
Svensk och engelsk version.

Dalahästen en kulturskatt

• Påsömsbok att bläddra i

Hårarbeten


Författare och litteratur

•Litteraturbanken
Under rubriken EPUB i Litteraturbanken finns många äldre litterära verk publicerade digitalt.

De dalaförfattare som fnns där är Ottilia Adelborg, Dan Andersson, Werner Aspenström, Samuel Columbus, Erik Axel Karlfeldt, Martin Koch, Selma Lagerlöf, Carl Larsson, Georg Stiernhielm och Johan Olof Wallin.

Om du vill ha tag på en dikt och inte vet vem som skrivit den, kan du prova att söka på några ord ur den i Litteraturbanken. 

• Dalalitteraturen
Dalarnas författare och litterära smultronställen.

Dan Andersson Sällskapets hemsida

Karlfeldtsamfundets hemsida
Mycket information om skalden Erik Axel Karlfeldt och hans diktning.


Dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Faktahäfte om dialekter för skolan (pdf-fil).

Dalmålsakademin
Dalmålsakademin med fakta om dialekterna, dialektprov att lyssna på m. m.

Ordlista älvdalsmål

Lektion i älvdalska (videofilm 4 min.)
Texten läses och visas samtidigt i bild.

Julevangeliet på Älvdalska
med Lena Willemark från konserten "Jul i Folkton" på Cassels i Grängesberg.

Historier på Orsamål (videofilm 11 min.)
Anna Johansson läser historierna samtidigt som översättningen visas. 

Flodamål

Dialektkartan - Institutet för språk och folkminnen: prov på dialekter från hela Sverige


Fäbodar

• Fäbodar i Dalarna

Föreningen Sveriges fäbodbrukare
Länkar till många fäbodars egna hemsidor.

• Fäbodar och fäbodliv

Svensk fäbodkultur


Natur


• Naturvårdsverket:  information om Sveriges alla nationalparker.

Södra Dalarne TV: Filmer om natur och kultur från bl. a. Dan Anderssons trakter.

• Naturkartan Dalarnas län