Kartor

Gamla kartor över Falun.

Den äldsta kartan över Falun är från år 1628. Där kan man se hur staden såg ut innan de nya kvarteren lades ut enligt rutnätsplanen i mitten av 1600-talet. Utförliga stadskartor över Falun med nya kvarters- och tomtnummer finns fr. o. m. 1761. År 1921 byttes denna numrering ut mot den nuvarande med kvartersnamn (se avsnittet Stadsdelar och kvarter). Rekonstruerade kartor med de två äldsta kvarters- och tomtindelningarna (före och efter stadsbränderna 1761) finns i boken Falun : Sweden, av Birgitta Ericsson och Thomas Hall. Där finns också svartvita reproduktioner av några originalkartor (1761, 1856, 1858 och 1886).

 

Kartor i stadsbibliotekets arkiv 

Linderberg, Carl, Charta öfver staden Falun och Stora Kopparbergs Grufwa. (1780-1782). Den ingår  även som bilaga i Carl Linderbergs bok Kort beskrifning öfver staden Falun och Stora Kopparbergs grufvan. (1804, faks. 1988).

Skarin, G., Karta öfver Falu stad. (1886). Med kvarters- och tomtnummer. Samtliga hus är inritade.

Johnsson, Edv., Falun. (1912). Med kvarters- och tomtnummer.

Swedenborg, Jesper, Karta över Falu stad. (1935). Med kvartersnamn och gatuadresser.

 

Kartor på internet 

Lantmäteriet: Historiska kartor, Lantmäteristyrelsens arkiv:

Historiska kartor i Lantmäteristyrelsens arkiv

 

Tabula Geographica öfwer Kopparbergslagen. (1640). Hittas genom sökning på Kopparbergs län och årtalet 1640.

Stora Kopparbergs socken: geografisk avritning. (1655).

Siöars och dammars situation kringh om Stora Kopparbärget... (1687). Kallas Situationskarta i förteckningen.

Kiellström, Nils och Siölin, Abr., Charta öfver Fahlu stad. (1761). Visar de områden som drabbades av stadsbränderna 1761.

Kiellström, Nils, Charta öfver Fahlu Stad. (1760-1762). Består av 11 delförstoringar. Med kvarters- och tomtnummer.

Hilleström, Lars Henric, Charta öfver förra delen utaf Fahlu stad och ägorne inom dess yttre rågångar. (1780-1782). Består av 2 delförstoringar med tillhörande förteckning över jordägare.

Werming, N. G., Belägenheten omkring Falu stad och grufva. (1810).

Liunggren, Gustaf, Karta öfver staden Fahlun med dertil lydande egor. (1858).

Dessutom finns uppmätningar av Kungsgården i Falun (1763), Kronobränneriet (1779 och 1788), Källkulls ägor (en del av stadsdelen Lallarvet) (1789) och Falu Prästebords inägor (1807).

 

SVAR/Digitala forskarsalen: Brandförsäkringar - kartor:

Kiellström, Nils, Charta öfver Fahlu stad. (1761, 1781-1782). Med kvarters- och tomtnummer.

Charta eller grundritning öfwer stadssecreteraren herr Johan Korsbergers gårdar nr 5 och 6 på qwarteret nr 32. (1800).

Under rubriken Stora Kopparberg finns diverse kartor över byggnader vid Falu gruva.

Äldsta kartan över Falun från 1628
Äldsta kartan över Falun från 1628

  1. Vem bodde var?

    De sociala skikten; kyrkböcker, skattelängder och fastighetsböcker.

  1. Gårdarna

    Gårdshandlingar och byggnadsinventeringar