Förintelsens minnesdag 27 januari

Internationella minnesdagen för Förintelsens offer

Varje 27 januari samlas människor från och över hela världen och minns Förintelsen offer.
Dagen är samma dag som Auschwitz-Birkenau befriades. I år är det 76 år sedan.

Biblioteken i Falun skyltar i fönstret mot Kristinegatan på Falustadsbibliotek till minne av Förintelsen.

Forum för levande historia gör varje år en mini-utställning, med olika teman. I år är temat Motstånd. Se den här nedan: