Inköpsförslag

Gör gärna ett inköpsförslag om du saknar något på våra hyllor! Vi köper in många inköpsförslag, men har begränsningar i inköp av kurslitteratur, avancerad facklitteratur samt titlar om ämnen där vi redan har ett brett urval. Läs mer om detta i Om en titel är alltför specialiserad för ett folkbibliotek eller väldigt svår att få tag i kan vi fjärrlåna från ett annat bibliotek i stället. Till E-biblioteket kan vi inte ta emot några inköpsförslag alls.

Ett inköp tar i allmänhet mellan 3 och 5 veckor. Om vi väljer att inte köpa in hör vi av oss, annars får du ett meddelande när det du föreslagit finns att låna.


Formulär för inköpsförslag