Get online week 2017

Get online week är en årligt återkommande kampanj för öka den digitala delaktigheten och sprida kunskap om modern teknik. Kampanjen genomförs samtidigt i hela Europa. I Falu kommun genomför vi flera aktiviteter inom kampanjen. Har du inte möjlighet att komma kan du istället besöka vår informationshörna som står uppställd under hela veckan på stadsbiblioteket. Välkomna!