Gårdarna

Gårdshandlingar och byggnadsinventeringar

Bouppteckningar, se avsnittet Hur bodde man?

Tomtböcker och Fastighetsböcker, se avsnittet Vem bodde var?

 

Gårdshandlingar 

Gårdshandlingar ska som regel följa varje gård och finnas hos ägarna. Ibland hamnar handlingarna i ett arkiv istället. Följande gårdshandlingar finns i original eller avskrift i Falu stadsbiblioteks arkiv: 


Arkivskåp Donationer:

Kv Bryggaren 24, del (Blomérska gården, tidigare kv.  7 gård 8-9).

Kv. Gruvfogden 3 (tidigare kv. 55 gård 3-4).

Kv. Sparbanken 5 (tidigare kv. 6 gård 14).

Kv. Städet 4 (tidigare kv. 43 gård 1).

 

Helmer Lagergrens samling:

Kv. Dalkarlen 5 (tidigare kv. 22 gård 19). (Kartong Biografika 3, släkten Dybeck).

Kv. Rostvändaren 10 (Lindhska gården, tidigare kv. 18 gård 5-10, 14). (Kartong med ryggtext ”Kopparbergslagen i forna tider” m. m.). 

I Helmer Lagergrens samling, foliantkartong Falun och gruvan 1, finns en mapp med rubriken Några tomtbeskrivningar. Där finns utdrag ur en hel mängd gårdshandlingar från Falun (siffrorna är de kvarters- och tomtnummer som gällde före 1921):

2:1, 2:2, 2:4, 2:5, 2:6

5:1, 5:2, 5:2½, 5:3, 5:10

6:8

9:2, 9:4, 9:9, 9:12, 9:13

13:12

14:1, 14:5, 14:6-7, 14:18-19, 14:20, 14:21

15:11-12.

16:20-21, 16:22

26:15

27:1

29?:3, 29:6

30:3

32:3-4, 32:13

34:17

35:13-14, 35:21

38:5, 38:6, 38:7, 38:8, 38:9, 38:10, 38:11, 38:12-13, 38:14, 38:15, 38:16-17

Beronii gård

7:1 Dalregementets kasern, även 7:5

31:11,12

Olika hyttor

Slussågen

 

Byggnadsinventeringar 

I Faktahörnan i Falu stadsbiblioteks arkiv finns en rad byggnadsinventeringar som dokumenterar bebyggelsen i Falun:

Kvartersbeskrivningar Centrum, Östanfors, Gamla Herrgården, Prästtäkten och Västra Falun (ca 1970?).

Bevaringsplan stadsdelen Gamla Herrgården samt kv. Stora och Lilla Björn samt Björnungen (1972).

Bevaringsplan stadsdelen Elsborg (1972).

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Falun innerstaden (1983).

Geislerska huset kv. Vedkompaniet 2. Dokumentation och rapport (1978).

Küselska gården kv. Kansliet 20 (1982).

Kv. Kardmakaren (1985-86).

Blomérska gården på Södra Mariegatan (svartvitt foto)
Blomérska gården på Södra Mariegatan

  1. Kartor

    Gamla kartor över Falun.

  1. Vem bodde var?

    De sociala skikten; kyrkböcker, skattelängder och fastighetsböcker.