E-tjänster

Genom ditt bibliotek har du tillgång till olika digitala tjänster. De flesta kan du nå hemifrån. Till vissa av dem måste du logga in med hjälp av ditt bibliotekskort eller personnummer och pinkod.

Alex
Alex är ett svenskt litteraturlexikon med fakta om över 5 000 skönlitterära författare. Här finns även presentationer av olika litterära priser samt information olika länder, epoker och stilar. Du behöver inga inloggningsuppgifter för att söka.

Sök i Alex på biblioteket


Britannica Library Ed
Nu har du möjlighet att söka i uppslagsverket Britannica Library Ed hemifrån om du loggar in med ditt bibliotekskort.

 
Sök i Britannica hemifrån


Dalsök
Dalsök är en samsökningsfunktion för samtliga folkbibliotek i Dalarna. Du kan även kombinera dina sökningar i dalabiblioteken med Högskolan Dalarnas bibliotek.
Du behöver inga inloggningsuppgifter för att söka.

Sök i Dalsök hemifrån eller på biblioteket

Folke Bernadottesamlingarna
Ett digitalt arkiv som innehåller dokumentation kring det svenska deltagandet i internationella fredsinsatser sedan 1956.

Sök i Folke Bernadottesamlingarna på biblioteket

Global Grant
Databasen innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare och täcker in de flesta områden. Global Grant finns både på svenska och engelska.

Sök i Global Grant på biblioteket

Du kan även använda Global Grant hemifrån om du loggar in med ditt bibliotekskort.
Sök i Global Grant hemifrån

Landguiden
Landguiden innehåller fakta om världens länder från Utrikespolitiska institutet. Du kommer även in direkt på Landguiden från alla bibliotekets publika datorer (www.landguiden.se).

Sök i Landguiden på biblioteket

Du kan även använda Landguiden hemifrån om du loggar in med ditt bibliotekskort.
Sök i Landguiden hemifrån


Naxos Music Library
Naxos Music Library är en musikdatabas med en omfattande samling bestående mestadels av klassisk musik. Biblioteket erbjuder de fullständiga katalogerna för Naxos, Marco Polo och Da Capo. Du lyssnar online. Det går inte att ladda hem något till egen dator.

Logga in med ditt bibliotekskort.
Sök i Naxos hemifrån eller på biblioteket