Det här är Dalasamlingen

Dalasamlingen är en av Sveriges största samlingar med litteratur om ett landskap. Allt i de öppna hyllorna är till hemlån. Äldre böcker står i magasinet och personalen hämtar det som du vill låna. En del böcker finns i arkivet och får enbart läsas där.

Skönlitteratur

Skönlitteratur är romaner, novellsamlingar (antologier), dramatik (skådespel) och diktsamlingar (poesi). För att en skönlitterär bok ska finnas i Dalasamlingen ska den handla helt eller delvis om Dalarna, eller också (när det gäller poesi) ska författaren ha stark anknytning till Dalarna. 

I Dalasamlingen finns skönlitteratur både för vuxna och för barn i olika åldrar. Deckare och thrillers finns som en egen avdelning. Det finns också böcker som är skrivna på olika daladialekter. De skönlitterära böckerna finns på avdelningen Hc med underavdelningar. 

Facklitteratur

Facklitteratur är böcker som bygger på fakta. Dalasamlingens fackböcker handlar om både historia och nutid inom många olika ämnesområden. Indelningen följer bibliotekens vanliga system. Alla biografier (böcker om personer) utom konstnärsbiografier är samlade på avdelning Lz, även om det står till exempel Ijz eller Rbz i bibliotekskatalogen. Konstnärsbiografierna har beteckningen Ibz och finns som underavdelning till I. 

På avdelning Jc (Arkeologi) finns arkeologiska rapporter från Dalarnas museum. Rapporterna kan även läsas på Dalarnas museums webbplats. Ett urval rapporter från Länsstyrelsen Dalarna finns på avdelning U (Naturvetenskap). Övriga rapporter kan läsas på Länsstyrelsens webbplats. Du hittar båda i vår länksamling.

Den största avdelningen i Dalasamlingen är Ncaf, Dalarnas geografi. Här finns böcker om landskapet Dalarna och om olika kommuner, socknar och byar. De är placerade kommunvis i bokstavsordning med socknarna som underavdelningar. I Faluhyllan finns även tidskriftssamlare med högskoleuppsatser om olika hus i Falun. 

Småtryck

I de utdragbara lådorna under glasskåpen längs väggen i Dalasamlingen finns småtrycken. Det är småskrifter, foldrar och tidningsartiklar som är till hemlån precis som böckerna. Småtryck 2 i den nedre raden består av tryck i A4-format.  

Tidskrifter, CD och DVD

I Dalasamlingen finns även ett 40-tal tidskrifter från olika föreningar och institutioner i Dalarna. DVD-filmer med dalaanknytning samt CD-skivor med dalamusik inom olika musikstilar finns också. 

Så här hittar du dalalitteratur

Allt i Dalasamlingen ingår i Falubibliotekens bibliotekskatalog. Varje boks innehåll sammanfattas med ett antal ämnesord i katalogen. Det kan till exempel vara: Dialekter, Kvinnohistoria, Tvåändsstickning, Jakt, Fiske, Dansband. Du söker i katalogen genom att skriva författare, titel eller ämnesord i sökfältet längst upp på webbsidan, och klicka på sök eller tryck enter. De träffar du får gäller både böcker, småtryck, rapporter, uppsatser med mera, och eventuellt även CD och DVD. Söker du på en ort, till exempel Särna, så får du fram skrifter om både växter i Särna, Särna kyrka och ortens folkmusik - det vill säga alla olika ämnesområden som anknyter till namnet.  

Om du vill ha uppgifter om ett hus i Falun kan du söka på husets särskilda benämning om det har en sådan: Rådhuset, Kristine kyrka, Grand hotell och så vidare. Annars är det kvartersnamnet som gäller som sökord. Om du inte känner till kvartersnamnet kan du titta på de kartor som finns i boken Husen berättar, som står i Faluhyllan. 

Artiklar som ingår i årsskrifter eller tidskrifter men som inte är inlagda i katalogen separat, kan du inte hitta i den vanliga bibliotekskatalogen. Prova då att söka i Dalabibliografin på nätet, eller i de tryckta böckerna på avdelning A i Dalasamlingen: Wingborg, Olle, Dalalitteratur 1-5.  Där finns alla dalaartiklar i årsskrifter och tidskrifter, från äldsta tid till och med 1990.

Dalaböcker digitalt 

En del äldre dalaböcker finns att läsa direkt på nätet, till exempel romaner och diktsamlingar av Ottilia Adelborg, Dan Andersson och Erik Axel Karlfeldt. Där finns också en del reseskildringar, sockenbeskrivningar och Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Du hittar detta och mycket annat på webbsidan Länksamlingen

Projekt Runeberg heter ett stort digitaliseringsprojekt av litteratur där även en del äldre dalaböcker ingår. Du hittar till exempel följande:

Unge, Otto Sebastian von, Wandring genom Dalarne (1831)

Axelson, Maximilian, Vesterdalarne : dess natur, folklif och fornminnen (1835) 

Diplomatarium Dalekarlicum : urkunder rörande landskapet Dalarne (1842-1853) 

Forsslund, Karl-Erik, Med Dalaläven från källorna till havet: Sundborn (1931)

Forsslund, Karl-Erik, Med Dalälven från källorna till havet: Stora Kopparbergs socken (1934)