Dalarnas landskapssymboler

Dalarnas landskapsvapen

Landskapsvapnet är det äldsta i Sverige och är känt från Gustav Vasas tid. Det består av en blå sköld med två korslagda dalpilar krönta av en hertigkrona.

Ängsklocka

Landskapsblomma
I en lista publicerad av Bergianska trädgården 1909 fick Dalarna blåklockan som landskapsblomma. Men många protesterade och menade att ängsklockan är mera typisk för landskapet. Numera brukar båda arterna räknas som Dalarnas landskapsblomma. Båda tillhör släktet Campanula. Sammanlagt finns det 8 vildväxande arter av blåklocka i Dalarna.

Berguv

Landskapsdjur
Berguven (Bubo bubo) är Europas största uggla. Vingspann: 138-179 cm, längd: 59-73 cm, vikt: 2-4 kg. Den känns lätt igen på sina örontofsar. 1988 utsågs den till Dalarnas landskapsdjur. Berguvar har häckat i Falu gruva i minst omkring 25 år. I hela Dalarna finns omkring 20 par. Dalarnas Ornitologiska förening startade 1977 Projekt Berguv för att främja tillväxten.

Elritsa som ocksp kallas kvidd.

Landskapsfisk
Elritsa (kvidd) (Phoxinus phoxinus) är en liten karpfisk, som blir högst 14 cm lång. Till färgen är den oftast olivgrön. Elritsan trivs i strömmande syrerikt vatten och förekommer över nästan hela Europa och i norra Asien. I Dalarna finns den i rinnande vattendrag i hela landskapet.
Listan över landskapsfiskar togs fram av Fiskeriverket 1994.

Stenarten Dalaporfyr

Landskapssten
Dalaporfyr (älvdalsporfyr) är en hård vulkanisk bergart som kan variera i färg från svart till röd. Sitt karaktäristiska utseende får den av kristaller i grundmassan. I Älvdalen startades det första porfyrverket år 1789. Här tillverkades allt från sarkofager, gravvårdar och trädgårdsurnor till småsaker som smöraskar, saltkar och smycken. Efter en brand uppfördes ett nytt porfyrverk 1802 och drevs till 1983.Landskapssång
Om sommaren sköna eller Dalavägvisaren utsågs till Dalarnas landskapssång vid en omröstning 1984. Texten skrevs av Moraprosten Andreas Wallenius och trycktes första gången 1670.
Som landskapssång räknas även Dalkarlasång (Jag vet ett land) med musik av Otto Lindblad och text av Gustaf Nyblaeus.

Lyssna på Om sommaren sköna

Lyssna på Dalkarlasång