Dalarna på biblioteket

På biblioteket representeras Dalarna i första hand av Dalasamlingen på övre våningen. Dalasamlingen presenteras också på en egen sida här på webben (se menyn). Nedan följer en kort introduktion av landskapet utifrån några olika perspektiv.

Här är fyra av Dalarnas landskapssymboler. Klicka på bilden för att läsa mer.

Dalarna – en brokig kulturväv

Dalarna uppfattas ofta som ett genuint svenskt landskap där traditionerna har bevarats genom många generationer. Det är känt för sina fäbodar, sina sockendräkter, olika hantverk, folkmusiken, midsommarfirandet, dalahästarna och dalmålningarna. Konstnärer och kulturpersonligheter som Carl och Karin Larsson, Anders och Emma Zorn, Karl-Erik Forsslund och Gustaf Ankarcrona hjälpte i början av 1900-talet till att föra ut en idyllisk och nationalromantisk bild av Siljanssocknarna över världen.  Men Dalarna är förstås mycket mer än så. Det har även sin industrihistoria och hela den moderna historien under de senaste 100 åren. I historien ingår också alla de människor som levt och verkat här. 

Några boktips om Dalarna

Vill du ha en snabb orientering om vad Dalarna är? Här är några böcker som ger en bra överblick över landskapets historia, kultur, natur och människor. Sök vidare i bibliotekskatalogen eller i Dalabibliografin i databasen Libris om du vill hitta böcker om någon viss ort eller företeelse. 

Ahlberg, Hakon, Dalarna genom 2000 år. (2000).

Ericson, Björn, Strövtåg i Dalarnas historia. (2015).

Gidstam, Björn, Dalarna – bilder från ett kulturlandskap. (1987).

Ljung, Tomas, Landet bortom tiden. (2000).

Marklund, Pelle, Dalfolk i 20:e seklet. (2008).

111 betydande män och kvinnor i Världsarvet Falun under 400 år. (2012).

Dalarna - mångkultur och urfolk

Industrier, skogsbruk och handel är några av de viktiga ingredienserna i berättelsen om Dalarna, och med dessa är förknippat en lång historia av invandring. På medeltiden kom tyskar för att arbeta med bergsbruk. Under 1500- och 1600-talen kom svedjefinnarna som koloniserade Dalarnas skogar. Ungefär samtidigt etablerade sig utländska köpmän och hantverkare bland annat i Falun. På 1600-talet kom valloner till några av järnbruken. Många av de seder och traditioner som nu anses svenska, fördes hit av de nyinflyttade. Även under senare århundraden har Dalarnas kultur berikats genom både arbetskraftsinvandring och annan inflyttning. Judar och romer är två nationella minoriteter som har sin självklara, men länge ganska förbisedda, plats i Dalarnas historia.

Samer i Dalarna

Samtidigt har Dalarna också haft Sveriges sydligaste sameby inom sina gränser. Samerna räknas som Sveriges ursprungsfolk och forskarna tror att de kom till Norden strax efter att inlandsisen försvunnit, troligen österifrån. Så sent som i mitten av 1800-talet bodde det samer även i södra Dalarna och ända ner till Uppland. En del av dem  var anställda som s. k. sockenlappar, för att bl. a. hjälpa till med rovdjursjakt.

Ohtsedidh är ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om samiskt kulturarv i Mellansverige. Nu finns det en karta där man kan klicka på platser med samiska lämningar utanför renskötselområdet, bland annat i Dalarna. Kartan hittar du här.

Nationella minoriteter

Ansvaret för att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur vilar på Region Dalarna. I detta uppdrag ingår även att sprida kunskap om minoriteterna och deras historia. Litteraturlistor har tagits fram som ett samarbete mellan Region Dalarna, Länsbibliotek Dalarna och Falu stadsbibliotek.

Klicka här för att komma till sidan med litteraturlistor. Där finns de även som utskriftsbara pdf-filer.

Karta över Dalarnas kommuner.

Läs om Dalarna

 1. Dalskum

  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Svenska
  Finns som: Tidskrift
 2. Från Bruk och Bygd

  Undertitel: Medlemsblad för Grycksbo Gille
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Tidskrift
 3. Bodabygden

  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Tidskrift
 4. Nåsvargen

  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Tidskrift
Visa fler titlar...