Bibliotekskort barn - avtal

Alla barn i Falu kommun som är 6 år eller äldre kan få ett eget bibliotekskort. Här finns information om vad som gäller och en utskriftsbar blankett till vårdnadshavare att fylla i.

Bibliotekskort för barn i Falu kommun   

Alla barn i Falu kommun som är 6 år eller äldre kan få ett eget bibliotekskort. Kortet är personligt och barnet får ta med sig det hem. Vi vill att det ska vara enkelt för alla att låna och läsa böcker. 

Att låna på biblioteket

Med bibliotekskortet kan barnen själva låna på biblioteken i Falun, Bjursås, Svärdsjö, Vika och på bokbussen. Allt som lånas registreras av biblioteket. Det går att låna på egen hand i våra automater eller med hjälp av bibliotekets personal. 

Lånevillkor

Lånetiden är oftast fyra veckor. Sedan lämnar man tillbaka boken eller gör ett omlån om ingen annan står i kö för att få den.

Det är lätt att glömma att lämna tillbaka böckerna i tid. Biblioteket skickar påminnelser till vårdnadshavare via e-post eller vanlig post, men barn behöver aldrig betala förseningsavgifter. Vårdnadshavare ansvarar för barnens lån fram till 18 års ålder. 

Du är alltid välkommen att ringa oss på biblioteket på 023-833 36 om du undrar över något.
Du kan också skicka e-post till: stadsbiblioteket@falun.se

 

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person, till exempel personnummer och adress. Lagen som förkortas GDPR (Dataskyddsförordningen) styr hur Biblioteken i Falun får hantera ditt barns personuppgifter.

Detta registreras och sparas

Biblioteket registrerar barnets personnummer eller LMA-nummer för att hämta och uppdatera barnets namn och adressuppgifter genom Skatteverket. Vi registrerar också de lån som barnet gör. Detta gör vi för att hålla ordning på bibliotekslånen och för att kunna ha kontakt med barn och vårdnadshavare. Den lagliga grunden är detta avtal. Blanketten kan samlas in och lämnas till bibliotekspersonal av barnets lärare. Adressuppgifter bevaras så länge bibliotekskortet används. Lånehistorik gallras löpande när böckerna har återlämnats. Kultur- och fritidsnämnden i Falu kommun är personuppgiftsansvarig.

Rättigheter enligt Dataskyddsförordningen 

Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, till exempel rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00. På www.falun.se/gdpr finns information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter.           

www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Anser du att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.