Börja släktforska

Här får du en bra vägledning för att komma igång med din forskning.

En bra utgångspunkt när man ska börja släktforska är CD-skivorna: Sveriges dödbok och Sveriges befolkning. De finns på datorerna i bibliotekets släktforskarrum. I Sveriges dödbok finns uppgifter om alla döda mellan åren 1901 och 2013. I Sveriges befolkning kan du se var de bodde och vilka personer som fanns i familjen. Med dessa uppgifter kan du sedan gå vidare till det riktiga källmaterialet. Fler tips om hur du kommer igång hittar du här:

Så börjar du släktforska

Kyrkböckerna
Den vanligaste källan när man börjar släktforska är kyrkböckerna. Från och med år 1686 skulle alla svenska kyrkans församlingar föra sådana. En del började tidigare, redan under första hälften av 1600-talet.

Historik om kyrkböckerna i Sverige

Leta upp startpersonen
När man börjar släktforska utgår man från en person vars födelsedatum och födelseförsamling man känner till. Leta upp honom/henne i födelse- och dopboken. Där står föräldrarnas namn och bostadsort (by, gård eller stadskvarter).

Sök upp rätt ort
Fortsätt till husförhörslängden/församlingsboken från samma tid och sök upp rätt ort. Där finns barnet med föräldrar, eventuella syskon, kanske mor- eller far­föräldrar eller andra släktingar som levde vid den tiden. Följ familjen framåt genom husförhörslängderna och se om de flyttade, hur länge föräldrarna levde, vart syskonen tog vägen o.s.v.

Kontrollera uppgifter om familjen
Kontrollera husförhörslängdens uppgifter om familjen i födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker.

Nysta upp
När man har hittat föräldrarna i födelse- och dopboken är det bara att fortsätta på samma sätt, nysta upp familjerna undan för undan och komma allt längre bakåt i tiden! När man kartlagt förfäderna eller invånarna i en gård eller by genom kyrkböckerna, kan man fortsätta till andra källor.

  1. Släktforskning

    Här finns material både för nybörjare och erfarna släktforskare.

  1. Släktforskardatorer

    I Falu stadsbiblioteks släktforskardatorer finns ett antal CD-skivor som är ett bra stöd i släktforskningen.