Arkivet

Stadsbibliotekets arkiv innehåller mycket material för den som vill fördjupa sig ytterligare i Dalarnas och Faluns historia.

Vad finns i arkivet

Du hittar:

  • gamla skrifter om Dalarna som lagar och förordningar om bergsbruket från 1700-talet
  • reseskildringar om Dalarna på både svenska och andra språk, från 1700- och 1800-talen 
  • kopior av byggnadsinventeringar och gamla kartor från Falun.

Specialsamlingar

  •  Helmer Lagergrens samling innehåller avskrifter av kyrkböcker, gårdshandlingar från bergsmansgårdar i Falutrakten samt släkttavlor över ca 350 släkter med anknytning till Falun. Helmer Lagergren var postmästare i Falun samt släkt- och hembygdsforskare.
  • I kulturnämndens bildsamling finns över 20.000 gamla och nyare foton från Falu kommun.
  • Digitalisering pågår.Ernst Rolf-samlingen omfattar grammofonskivor, noter, revyprogram, brev, foton m. m. från revykungen Ernst Rolf som var född i Falun.
  • Sven Leanders samling innehåller tidningsklipp, foton, brev m. m. om Sverige under förra hälften av 1900-talet. Sven Leander var utrikeskorrespondent vid Sandvikens järnverk men hade anknytning till Svärdsjö och Falun.

Svartvit interiörbild från förra seklet, med en kvinna som sitter och läser.

Läs mer om Falu kommuns arkiv och samlingar