Alla barnsrätt

Tips och länkar om barns rättigheter

Kort om Barnkonventionen

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det finns 54 stycken artiklar i barnkonventionen, ungefär som 54 stycken punkter i en lista.
Barnkonventionens första artikel säger vad som ska räknas som ett barn, dvs alla under 18 år.
Några av de andra artiklarna är:

 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
 • Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
 • Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.


Det regleras alltså i lag att barn och unga har rättigheter. 

Vi har samlat tips på läsning och länkar som handlar om barnkonventionen men också barns rättigheter i allmänhet.

Böcker om barns rättigheter för unga

 1. Vår förbannade rätt

  Undertitel: en bok om ungas rättigheter
  Av: Frankel, Maja
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 2. Malala

  Undertitel: flickan som stod upp för rätten att gå i skolan och förändrade världen
  Av: Yūsufzay, Malālah
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Biografi med genealogi
  Finns som: Bok
 3. Tillsammans

  Undertitel: en liten bok om svensk demokrati
  Av: Fronczak, Ella
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 4. Du har rätt

  Av: Westerman, Matilda
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 5. Koll på barnkonventionen

  Av: Oskarsson, Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok

Länkar till webbsidor:

Barnens bibliotek om barnkonventionen

Barnombudsmannen

Unicef

Krig och konflikter

Följande artiklar är ett urval från barnkonventionen. De visar några delar i barnkonventionen som bestämmer vilka rättigheter ett barn i krig eller på flykt har.

Artikel nummer...

...6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

...8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.

...17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

...19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

...22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

...38.Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

...39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.